۱۳۹۵/۰۸/۱۶

خانه دار شدن ۳۵۸۷ نفر از طریق فرابورس/ پرداخت ۷۱۰میلیارد ریال سود به سهامداران

در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد۳۵۸۷ نفربا استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد3587 نفربا استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

به گزارش روابط عمومی سمات، حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 14 آبان ماه، 201هزاراوراق بود.

معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

همچنین مديریت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از 710 میلیارد ریال سود به 8591 سهامدار پرداخت کرد.

بر اساس این گزارش، فایل نهایی حق تقدم شرکت های شهرسازی و خانه سازی باغمیشه و شیرپاستوریزه پگاه اصفهان به امور ناشرین این شرکتها ارسال  و تعداد 34 وکالت نامه مورد تایید مدیریت امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک سمات قرار گرفت.