۱۳۹۴/۰۵/۱۴

درج نماد سلف موازی نفت کوره ۳ در سامانه پس از معاملات

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد : نماد سلف موازی نفت کوره ۳ برای انجام معاملات در بورس انرژی در سامانه جدید پس از معاملات درج شد.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد : نماد سلف موازی نفت کوره 3 برای انجام معاملات در بورس انرژی در سامانه جدید پس از معاملات درج شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، قرار است ، اوراق سلف موازی نفت کوره 3 به زودی در بورس انرژی عرضه شود.

شرکت ملی نفت ایران عرضه کننده، کارگزاری بانک ملت کارگزار ناظر و شرکت تامین سرمایه ملت بازارگردان این عرضه خواهند بود.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق سلف موازی نفت کوره 3 را با نماد "سمانک 953" در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه آن در بورس انرژی مهیا شود.