۱۳۹۵/۰۷/۲۵

تامین مالی ۱۰ هزار میلیارد ریالی بخش کشاورزی با صکوک مرابحه

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازارسرمایه از تامین مالی ۱۰هزار میلیارد ریالی بخش کشاورزی با انتشار صکوک مرابحه در بازار سرمایه خبر داد.

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازارسرمایه از تامین مالی 10هزار میلیارد ریالی بخش کشاورزی با انتشار صکوک مرابحه در بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، پذیره نویسی اوراق مرابحه گندم از طریق بازارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران با قیمت هر ورقه یک میلیون ریالی انجام و با استقبال خریداران روبرو شد.

مدت این اوراق که با نماد "گندم 9707" 24 ماه و سود آن 20 درصد است که سالی یکبار به دارندگان آن پرداخت خواهد شد و این اوراق با نام و در فرابورس ایران قابل معامله است.

ارکان این اوراق را شرکت واسط مالی مهر(شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) به عنوان ناشر و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بانی تشکیل می‌دهند.

همچنین متعهد پذیره‌نویسی آن کنسرسیومی با پیشگامی صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است و دولت به‌عنوان ضامن، خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان متعهد تسویه و پرداخت اصل و سود اوراق و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه به‌عنوان عامل پرداخت سود از دیگر ارکان اوراق مرابحه گندم به‌شمار می‌روند.