۱۳۹۵/۰۷/۲۴

خانه دار شدن ۲۷۹۳ نفر از طریق فرابورس/ پرداخت ۹۰۷۰ میلیارد ریال سود به سهامداران

در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد۲۷۹۳ نفربا استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد2793 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

به گزارش روابط عمومی سمات، حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 23 مهر ماه، 138هزار بود.

معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

همچنین مديریت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از 9 هزار میلیارد ریال سود به 867 سهامدار پرداخت کرد.

بر اساس این گزارش، طراحی برگ حق تقدم شرکت سیمان کردستان در هفته گذشته انجام شد و تعداد 23 وکالت نامه مورد تایید مدیریت امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک سمات قرار گرفت.