۱۳۹۵/۰۷/۱۸

پرداخت بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال سود و تسویه انواع اوراق به سرمایه گذاران

مدیر مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: تسویه اوراق اسناد خزانه اسلامی با یک روز تعجیل در روز بیستم شهریورماه امسال به حساب دارندگان اوراق واریز شد.

مدیر مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: مبلغ 15 هزار و 695 میلیارد ریال سود سهام و تسویه اوراق (اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت مجد) در شهریورماه امسال به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سید کیومرث بزرگی نهاد با بیان اینکه مبلغ تسویه اوراق اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت مجد 10 هزار و 615 میلیارد ریال بود ، افزود : مبلغ تسویه اسناد خزانه اسلامی 9864 میلیارد ریال و اوراق مشارکت مجد 751 میلیارد ریال بود که ماه گذشته به طور کامل پرداخت شد.

وی اظهار داشت: سود اوراق صکوک شرکت مخابرات ایران، گروه مپنا، فولاد کاوه جنوب کیش ،بانک سامان ،هواپیمایی ماهان، قطار مسافربری جوپار،خدمات ارتباطی رایتل ،داناپتروریگ کیش، موتور گیربکس و اکسل سایپا، بنا گستر کرانه وصنعتی معدنی توسعه ملی به مبلغ 1082 میلیارد ریال پرداخت شد.

بزرگی نهاد ادامه داد: شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته سود 1524 سرمایه گذار اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا،گلگهر،سایپا،هلدینگ خاورمیانه،مجد مشهد،شرکت ملی نفت ایران،صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ، ، شهرداری های  شیراز، مشهد، دزفول، تبریز، کرج ، اصفهان ، قم و تهران به مبلغ 4054 میلیارد ریال را به حساب آنها واریز کرد.

مدیر مالی سمات خاطر نشان کرد : سود اوراق گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا، بانک گردشگری و سود سهام شرکت های فرابورس ایران وخواراک دام پارس نیز شهریورماه از طریق شرکت سپرده گذاری به 41 سرمایه گذار این شرکت ها پرداخت شد.

وی در خصوص آنالیز پرداخت سود در ماه گذشته گفت: 6560 سرمایه گذار حقیقی 401 میلیارد ریال و 1081سرمایه گذار حقوقی 1539 میلیارد ریال سود در مرداد ماه دریافت کردند.

هم اکنون 53 نوع اوراق ( اجاره، مرابحه، مشارکت و گواهی سپرده) در بازار سرمایه منتشر شده است که سود این اوراق به صورت ماهانه و یا هر سه ماه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.