۱۳۹۵/۰۶/۲۸

معرفی شرکت های بزرگ تالار شیشه ای/ تغییری در صدر ایجاد نشد

اسامی ۲۰ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران درپایان مردادماه امسال اعلام شد که آمارهای نشان می دهد، تغییری در صدر جدول بزرگان شرکت های حاضر در تالار شیشه ای به وجود نیامده است.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی 20 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را در پایان ماه گذشته اعلام کرد که آمارهای نشان می دهد، تغییری در صدر جدول بزرگان شرکت های تالار شیشه ای به وجود نیامده است.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ارزش بازار 247 هزار و 250 میلیارد ریال همچنان جایگاه خود را در صدر جدول بزرگان شرکت های بورسی حفظ کرده است.

شرکت ارتباطات سیار ایران با 138 هزار و 728 میلیارد ریال و مخابرات ایران با ارزش بازار 101 هزار و 839 میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم بزرگترین شرکت های بورسی قرار دارند.

همچنین شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 97 هزار و 500 میلیارد ریال، بانک ملت با 94 هزار و 760 میلیارد ریال، سرمایه گذاری غدیر با 93 هزارو 542 میلیارد ریال، گروه مپنا با 90 هزار و 70 میلیارد ریال و سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین با 88 هزار و 305 میلیارد ریال در رتبه های سوم تا هشتم ایستادند.

بر اساس این گزارش، پتروشیمی مارون با ارزش بازار 113 هزار و 800 میلیارد ریال همچنان درصدر بزرگترین شرکت های فرابورسی قرار دارد و هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 44 هزار و 594 میلیارد ریال و پالایش نفت تهران با 41 هزار و 40 میلیارد ریال در رده های بعدی قرار گرفتند.

شرکت های فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی امیر کبیر، پتروشیمی زاگرس، ذوب آهن اصفهان و سرمایه گذاری پارس آریان نیز در مکان های سوم تا هشتم برترین شرکت های فرابورسی ایستادند.

 اسامی 20 شرکت بورسی و فرابورسی از لحاظ ارزش سرمایه به شرح زیر است:

بیست نماد بزرگ بورسی

نماد

نام نماد

ارزش سرمایه(ریال)

فارس

صنايع پتروشيمي خليج فارس (سهامي عام )

247,250,000,000,000

همراه

ارتباطات سيارايران (سهامي عام )

138,728,000,000,000

اخابر

مخابرات ايران

101,839,515,547,440

فولاد

فولادمباركه اصفهان

97,500,000,000,000

وبملت

بانك ملت

94,760,000,000,000

وغدير

سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )

93,542,400,000,000

رمپنا

گروه مپنا(سهامي عام )

90,070,000,000,000

تاپيكو

سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين

88,305,000,000,000

پارسان

گسترش نفت وگازپارسيان

86,872,500,000,000

حكشتي

كشتيراني جمهوري اسـلامي ايران

83,227,261,000,000

جم

پتروشيمي جم

78,240,000,000,000

فملي

ملي صنايع مس ايران (سهامي عام )

72,261,000,000,000

شبندر

پالايش نفت بندرعباس

71,070,000,000,000

مبين

پتروشيمي مبين

58,290,680,000,000

وبصادر

بانك صادرات ايران

56,586,200,000,000

شپنا

پالايش نفت اصفهان

54,740,000,000,000

وپاسار

بانك پاسارگاد

53,928,000,000,000

كگل

معدني وصنعتي گل گهر

51,024,000,000,000

رانفور

خدمات انفورماتيك

48,722,800,000,000

شپديس

پتروشيمي پرديس (سهامي عام )

48,480,000,000,000

 

بیست نماد بزرگ فرابورسی

نماد

نام نماد

ارزش سرمایه(ریال)

ذمارون

پتروشيمي مارون

113,800,000,000,000

ذميدكو

هلدينگ توسعه معادن وصنايع معدني خاورميانه

44,594,000,000,000

ذشتران

پالايش نفت تهران

41,040,000,000,000

ذهرمز

فولادهرمزگان جنوب

33,540,000,000,000

ذشكبير

پتروشيمي اميركبير

22,680,000,000,000

ذزاگرس

پتروشيمي زاگرس

22,068,000,000,000

ذوب

ذوب آهن اصفهان

19,907,066,168,000

ذآريان

سرمايه گذاري پارس آريان

18,642,362,500,000

ذشاوان

پالايش نفت لاوان

13,092,177,320,000

ذوشهر

بانك شهر

12,769,729,352,680

ذومهر

بانك مهراقتصاد

11,544,000,000,000

ذبمپنا

توليدبرق عسلويه مپنا

9,826,544,000,000

ذخراسان

پتروشيمي خراسان (سهامي عام )

9,337,970,904,000

ذدي

بانك دي (سهامي عام )

9,024,000,000,000

ذشراز

پالايش نفت شيراز

8,929,397,334,000

ذسامان

بانك سامان

8,800,000,000,000

ذوآيند

بانك آينده (سهامي عام )

8,800,000,000,000

ذوزمين

بانك ايران زمين

8,440,000,000,000

ذوسنا

سرمايه گذاري نيروگاهي ايران

8,299,740,000,000

ذارفع

آهن وفولادارفع (سهامي عام )

8,198,895,150,000