۱۳۹۵/۰۶/۲۶

پرداخت بیش از ۱۰هزار میلیارد ریال سود به سهامداران

مديریت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال سود در هفته گذشته به سهامداران پرداخت شد.

مديریت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: بیش از 10 هزار میلیارد ریال سود در هفته گذشته به سهامداران پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت سپرده گذاری مرکزی در چهارمین هفته شهریورماه مبلغ 10 هزار میلیارد و نهصد و هفتاد میلیون ریال سود را به 3549 سهامدار حقیقی و حقوقی پرداخت کرد.

بر اساس این گزارش، طراحی برگ حق تقدم شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش و شرکت نورد و لوله اهواز در هفته گذشته در مدیریت امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک سمات انجام شد.

همچنین در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد 3778 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.