۱۳۹۵/۰۶/۲۳

اطلاعیه مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی به کارگزاران

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با انتشار اطلاعیه ای مهم از کارگزاران خواست تا نسبت به اطلاع رسانی و تکمیل اطلاعات مشتریان خود اقدام کنند.

 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با انتشار اطلاعیه ای مهم از کارگزاران خواست تا نسبت به اطلاع رسانی و تکمیل اطلاعات مشتریان خود اقدام کنند.

 به گزارش روابط عمومی سمات، در اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی آمده است : بر اساس بند 5 ماده 23 "دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه " ارائه خدمات پایه (کد معاملاتی) به اشخاص ایرانی فاقد شماره ملی یا شناسه ملی ممنوع است و ارائه خدمات به آنان باید متوقف شود.

 لذا اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی به تفکیک کارگزار ناظر بودن هر کارگزاری استخراج و در فایل آن کارگزاری در آدرس www.csdireports.com قرار گرفته است. در همین راستا، کارگزاران باید نسبت به اطلاع رسانی و تکمیل اطلاعات مشتریان خود در اسرع وقت اقدام نمایند.

دربخش دیگری از این اطلاعیه آمده است : چنانچه کارگزاران تا تاریخ دهم مهرماه امسال اطلاعات شناسه ملی به همراه مدارک اشخاص حقوقی فوق الذکر را به این شرکت ارسال نکنند، ارائه خدمات به این افراد متوقف خواهد شد.

لازم به ذکر است که روال فوق همانند رویه های اصلاح مشخصات افراد حقوقی است که پیش از این توسط کارگزاران انجام شده است.