۱۳۹۷/۰۸/۰۹

پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا شرکت سپرده گذاري مرکزي از پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق دراواسط آبان ماه جاری خبر داد.

سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا شرکت سپرده گذاري مرکزي از پرداخت بیش از 3 هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق دراواسط آبان ماه جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، هادی علی پور با بیان مطلب فوق افزود : بیش از 3 هزار و 470میلیارد ریال سود انواع اوراق در اواسط ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های ریل سیر کوثر، قطارهای مسافری و باری جوپار، تجهیزات ناوگان ریلی البرز، خدمات ارتباطی رایتل، گل گهر، مخابرات و ساختمانی صبا نفت در آبان ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

علی پور ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت های حکمت ایرانیان، لیزینگ رایان سایپا، سیمان کردستان، لیزینگ ایران و شرق و شهرداری های شیراز، تهران، سبزوار، مشهد، کرج در ماه جاری به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود صکوک مرابحه گندم، تولید اتومبیل سایپا و صندوق های کمند، پارند پایدار سپهر و گنجینه آینده روشن در ماه جاری است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را نیز به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در حدود  80 نوع انواع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع) در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت : سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.