۱۳۹۵/۰۶/۱۵

افزایش ۶ درصدی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه ۶ درصد افزایش یافته است.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه 6 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در مردادماه با رشدی 6 درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 10 هزار و427 میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 19 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 4867 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله توسعه یکم با 1302 میلیارد ریال، آرمان آتی کوثر با 1235میلیارد ریال، صندوق پایدار سپهر 883 میلیارد ریال، سپهر اندیشه نوین با 371 میلیارد ریال، سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم با 324 میلیارد ریال و سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب با 230 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در پایان مردادماه به شرح زیر است:

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)

نام صندوق

ارزش صندوق

صندوق سرمايه گذاري ETFاعتمادآفرين پارسيان

4,867,280,095,400

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر-قابل معامله

1,302,264,986,358

صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام

1,235,800,000,000

صندوق س .پارندپايدارسپهر-)ETF(بادرآمدثابت

883,655,745,280

صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ

371,018,774,774

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نسيم

324,120,000,000

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن شمال غرب

230,506,943,800

صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ

159,809,490,870

صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام

147,155,019,000

صندوق سرمايه گذاري اطلس -سهام

142,533,594,360

صندوق سرمايه گذاري آساس -سهام

137,075,128,736

صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام

114,603,540,780

صندوق ETFگنجينه آينده روشن

97,424,198,220

صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله )

75,260,000,000

صندوق سرمايه گذاري كاريس -سهام

70,377,975,180

صندوق سرمايه گذاري ETFآرمان آتيه درخشان مس

69,771,710,400

صندوق سرمايه گذاري الماس -سهام

68,917,823,300

صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ

65,691,120,000

صندوق سرمايه گذاري سپهرخيرگان نفت -مختلطـ

64,560,501,000