۱۳۹۴/۰۴/۲۹

نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تسویه شد

نخستین اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده در بازار سرمایه که برای تامین مالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در بورس کالای ایران عرضه شده بود، تسویه نهایی شد.

مدیر تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای شرکت سپرده گذاری مرکزی (سمات) گفت : نخستین اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده در بازار سرمایه که برای تامین مالی شرکت معدنی و صنعتی گل­گهر در بورس کالای ایران عرضه شده بود، تسویه نهایی شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، محسن خدابخش با بیان مطلب فوق افزود :  با توجه به اینکه اوراق سلف موازی می تواند منجر به تحویل کالا و یا تسویه نقدی شود، این اوراق متقاضی­ برای تحویل فیزیکی کالا نداشته و کلیه اوراق منجر به تسویه نقدی شد.

وی ادامه داد : همچنین این اوراق دارای اختیار خرید و فروش تبعی بود و در صورتی که قیمت جهانی سنگ آهن و نرخ ارز به نحوی باشد که سود اوراق بر مبنای قیمت پایه عرضه اولیه از 25.5 درصد کمتر باشد دارنده اوراق می توانست اختیار فروش خود را با قیمت پایه عرضه اولیه ضرب در 25.5 درصد اعمال نماید.

خدابخش اظهار داشت : در صورتی که سود اوراق  بر مبنی قیمت پایه عرضه اولیه از 30 درصد بیشتر باشد، عرضه کننده یا همان فروشنده می­ توانست اختیار خرید خود را با قیمت پایه عرضه اولیه ضرب در 30 درصد اعمال نماید. که در این اوراق با توجه به پایین آمدن قیمت جهانی سنگ آهن و ثابت ماندن نرخ ارز، همه دارندگان اختیار فروش تبعی، اختیار خود را اعمال کردند و تسویه با آنها با قیمت پایه عرضه اولیه ضرب در 25.5 درصد صورت گرفت.

وی اضافه کرد : بر همین مبنا مبلغ 1.045.845.057.086 ریال بعد از کسر کار مزد تسویه نهایی به حساب دارندگان این اوراق توسط شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز گردید.