۱۳۹۵/۰۵/۳۰

افزایش ۱۱ درصدی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در ماه گذشته با رشدی ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم ۹۸۱۵ میلیارد ریال رسید.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه 11 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در ماه گذشته با رشدی 11 درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 9815 میلیارد ریال رسید.

در حال حاضر 19 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 4526 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله توسعه یکم با 1300 میلیارد ریال، آرمان آتی کوثر با 1150 میلیارد ریال، صندوق پایدار سپهر 762 میلیارد ریال، سپهر اندیشه نوین با 357 میلیارد ریال، سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم با 315 میلیارد ریال و سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب با 227 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در پایان تیرماه به شرح زیر است:

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در پایان تیر ماه 1395

نام صندوق

ارزش صندوق (ریال)

صندوق سرمايه گذاري ETFاعتمادآفرين پارسيان

4,525,748,561,700

صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام

1,300,000,000,000

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر-قابل معامله

1,150,947,382,210

صندوق س .پارندپايدارسپهر-)ETF(بادرآمدثابت

762,860,800,000

صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ

357,042,552,934

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نسيم

315,388,000,000

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن شمال غرب

227,692,097,400

صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ

153,226,513,850

صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام

138,119,184,500

صندوق سرمايه گذاري اطلس -سهام

137,804,483,004

صندوق سرمايه گذاري آساس -سهام

135,660,875,600

صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام

109,121,847,108

صندوق ETFگنجينه آينده روشن

101,888,089,560

صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله )

73,193,000,000

صندوق سرمايه گذاري كاريس -سهام

71,155,503,405

صندوق سرمايه گذاري الماس -سهام

65,708,091,220

صندوق سرمايه گذاري ETFآرمان آتيه درخشان مس

64,973,940,200

صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ

64,568,880,000

صندوق سرمايه گذاري سپهرخيرگان نفت -مختلطـ

60,676,861,560