۱۳۹۵/۰۵/۱۱

گزارشی از فعالیت واحد تسویه و پایاپای شرکت سمات در تیر ماه ۹۵

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی مجموع ارزش معاملات سهام در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق صکوک و واحدهای صندوق های قابل معامله در تیر ماه امسال را ۷۳,۶۴۹ میلیارد ریال اعلام کرد.

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) مجموع ارزش معاملات سهام در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق صکوک و واحدهای صندوق های قابل معامله در تیر ماه امسال را 73,649 میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، محسن خدابخش افزود : ارزش تسویه معاملات در ماه گذشته 28,008 میلیارد ریال و ارزش معاملات بازار فیزیکی و برق بورس انرژی به ترتیب 1,394 و 99 میلیارد ریال بود.

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری اظهار داشت: ارزش تسویه معاملات این دو بازار در تیرماه سال گذشته مجموعاً 1,461 میلیارد ریال بود.

وی خاطر نشان کرد : معاونت عملیات سمات در تیر ماه امسال از مجموع معاملات صورت گرفته در بورس تهران و فرابورس ایران تعداد 26,383 میلیون سهم، 17 میلیون و 289 هزار اوراق صکوک، 3 میلیون و 768 هزار واحد از صندوق های قابل معامله در سهام، 83 هزار واحد صندوق های سرمایه گذاری مختلط، 152 میلیون و 12 هزار واحد صندوق های سرمایه گذاری اوراق با درآمد ثابت و 159 هزار واحد صندوق های زمین و ساختمان را تسویه کرد.

خدابخش ادامه داد : در بورس انرژی نیز بالغ بر 16 هزار اوراق سلف در تیر ماه معامله شد و واحد تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا، عملیات مربوط به تسویه آنها را انجام داد.

وی در خصوص مالیات سهام در بورس و فرابورس گفت : در مجموع در ماه گذشته مبلغ 264 میلیارد ریال از معاملات این دو بورس اخذ شد.