۱۳۹۵/۰۵/۰۴

درج نماد یک شرکت جدید در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در سامانه پس از معاملات خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، این شرکت وابسته به شستا با نماد " ذزگلدشت" در گروه زارعت و خدمات وابسته به عنوان هفتاد و سومین شرکت بازار دوم فرابورس درج و در نوبت عرضه اولیه قرار دارد.

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان از سال 79 تاسیس و از سال 91 در زمینی به مساحت 30 هکتار در اصفهان با توان نگهداری 5000 راس دام و 2500 گاو مولد شیری راه اندازی شده است. تولید روزانه شیر در این شرکت 100 تن بوده و سالانه 2300 راس گوساله های نر و ماده در این گاوداری متولد می شوند.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان را در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه اولیه این شرکت مهیا شود.