۱۳۹۵/۰۴/۲۹

پرداخت بیش از ۷۹۲ میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از ۷۹۲ میلیارد ریال سود انواع اوراق در مردادماه امسال خبر داد.

مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از 792 میلیارد ریال سود انواع اوراق در مردادماه امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شادروز خسروی با بیان مطلب فوق افزود : بیش از 792 میلیارد و 930 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه آینده به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمان سر رسید اوراق اجاره شرکت های نفت پارس، قطارهای مسافری و باری جوپار، خدمات ارتباطی رایتل، شرکت قائد بصیر و کاشی و سنگ پرسپولیس یزد در مرداد ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

خسروی ادامه داد : سود اوراق مشارکت شهرداری های شیراز، کرج و سبزوار، نارنجستان، توسعه خاورمیانه، گل گهر، سیمان کردستان و تولید اتومبیل سایپا، گواهی سپرده عام گردشگری و سلف موازی استاندارد کالای نفت کوره نیز ماه آینده به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در حدود 60 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت و گواهی سپرده) در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت : سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

در حال حاضر سود سهام شرکت های پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فرابورس، سیمان ایلام، کاغذ سازی کاوه، سرمایه گذاری رنا و شرکت خوراک دام پارس از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.