۱۳۹۵/۰۴/۰۹

افزایش ۲۶۷ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان خردادماه امسال با افزایش ۲۶۷ میلیارد ریالی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم ۸۷۷۹ میلیارد ریال رسید.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از افزایش 267 میلیارد ریالی ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان خردادماه امسال با افزایش 267 میلیارد ریالی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 8779 میلیارد ریال رسید.

در حال حاضر 18 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 4335 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله توسعه یکم با 1300 میلیارد ریال، آرمان آتی کوثر با 1078 میلیارد ریال، سپهر اندیشه نوین با 353 میلیادر ریال، سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم با 315 میلیارد ریال و سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب با 224 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله درپایان خردادماه به شرح زیر است:

نام صندوق

ارزش صندوق

صندوق سرمايه گذاري ETFاعتمادآفرين پارسيان

4,335,600,978,060

صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام

1,300,000,000,000

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر-قابل معامله

1,078,096,838,692

صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ

353,273,964,545

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نسيم

315,358,400,000

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن شمال غرب

224,277,026,400

صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ

153,761,232,200

صندوق سرمايه گذاري اطلس -سهام

140,836,043,780

صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام

140,739,576,505

صندوق سرمايه گذاري آساس -سهام

133,354,718,568

صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام

106,310,722,148

صندوق ETFگنجينه آينده روشن

99,444,856,040

صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله )

74,730,000,000

صندوق سرمايه گذاري كاريس -سهام

70,567,659,740

صندوق سرمايه گذاري الماس -سهام

65,591,281,350

صندوق سرمايه گذاري ETFآرمان آتيه درخشان مس

62,920,518,505

صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ

62,805,360,000

صندوق سرمايه گذاري سپهرخيرگان نفت -مختلطـ

61557687000