۱۳۹۵/۰۴/۰۶

درج نماد سلف اوره پتروشیمی شیراز در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱ در سامانه پس از معاملات خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد سلف اوره پتروشیمی شیراز 1 در سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت پتروشیمی شیراز امروز به منظور تامین سرمایه در گردش خود اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد اوره در بورس کالای ایران می کند؛ ارزش کل این تامین مالی۴۰۰۰ میلیارد ریال است که در دو مرحله انجام می شود و امروز نوبت نخست آن به ارزش ۲۰۰۰ میلیارد ریال انجام می شود..

این اوراق را می توان از طریق شبکه کارگزاران دارای مجوز انجام معاملات در بورس کالا خریداری کردو همچنین معاملات ثانویه این اوراق نیز حداکثر ده روز پس از پایان عرضه اولیه در بورس کالا قابل انجام خواهد بود.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مشاور پذیرش، متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان این اوراق، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان ضامن و شرکت کارگزاری بانک ملت نیز عاملیت فروش این اوراق را بر عهده دارند.

مهلت تسویه در دوره عرضه اولیه و معاملات ثانویه یک روز کاری پس از انجام معامله و تسویه نقدی در سررسید حداکثر پنج روز کاری پس از آخرین روز معاملاتی خواهد بود. همچنین تحویل فیزیکی دارایی پایه براساس ترتیبات مندرج در امیدنامۀ اوراق سلف صورت خواهد پذیرفت. وشرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان بازارگردان، نقدشوندگی اوراق را تا سررسید آن با سود روزشمار ۲۳ درصد تضمین کرده است.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد سلف اوره پتروشیمی شیراز با نماد "عشیراز1 "در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه اولیه این اوراق سلف در بورس کالا فراهم شود.