۱۳۹۵/۰۳/۲۶

صدور ۳۴ هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه

مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از صدور ۳۴ هزار کد سهامداری جدید در ماه گذشته خبر داد.

مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از صدور 34 هزار کد سهامداری جدید در ماه گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مطهره مروج افزود : شرکت سپرده گذاری مرکزی در اردیبهشت ماه گذشته 34 هزار کد سهامدار جدید در بازارسرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداران این بازار به رقم 8 میلیون و 897 هزار کد برسد.

وی اظهار داشت : در حال حاضر بیش از 4 میلیون و 542 هزار مرد و 2 میلیون و 98 هزار زن در بازار سرمایه کد سهامداری دریافت کرده اند، علاوه بر اینکه بیش از 37 هزار کد حقوقی و 611 کد سهامدار خارجی نیز صادر شده است.

مدیر امور ناشران سمات درباره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گفت: حدود 20 هزار نفر در ماه گذشته با خرید اوراق تسهیلات حق مسکن وارد فرآیند دریافت این تسهیلات شدند.

مروج اظهار با بیان اینکه 6390  نماد در بازار سرمایه ایران وجود دارد، اظهار داشت : در مجموع 414 نماد در بورس تهران، 495 نماد در فرابورس، 44 نماد در بورس کالا و 5437 نماد در بورس انرژی در پایان اردیبهشت ماه امسال فعال بودند.

وی در باره سهامداران فعال بازار سرمایه در ماه گذشته گفت: 202 هزار و 574 کد حداقل یک معامله ، 18 هزار و 382 کد بیش از 50 معامله و 8811 کد بیش از 100 معامله را در اردیبهشت ماه انجام دادند.

مدیر امور ناشران سمات افزود : شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعتی با بیش از 242 هزار، ایران خودرو با 153 هزار و توسعه معادن روی ایران با 127 هزار سهامدار، بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار در پایان ماه گذشته بودند.

وی ادامه داد : بانک سرمایه با 303 هزار، بانک دی با 182 هزار و بانک مهر اقتصاد 179 هزار سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار در اردیبهشت ماه 95 قرار داشتند.