۱۳۹۴/۰۴/۱۴

برگزاری گردهمایی بررسی موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه

گردهمایی بررسی موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و راهکارهای رفع آن روز یکشنبه در محل سالن اجتماعات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) برگزار می شود.

گردهمایی بررسی موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و راهکارهای رفع آن روز یکشنبه در محل سالن اجتماعات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سمات، دکتر جمالی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری های خارجی سازمان سرمایه گذاری نو کمک های فنی ایران، دکتر سلطانی نژاد مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ، دکتر جمشید منوچهری مدیرعامل یک شرکت مشاور سرمایه گذاری در بحرین  و پور نعمت مدیرعامل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا سخنرانان این گردهمایی هستند که موانع و راهکارهای افزایش جذب سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران را برای حاضران تشریح خواهندکرد.

این گردهمایی به همت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و با حضور نمایندگان شرکت های کارگزاری برگزار می شود.