۱۳۹۵/۰۳/۰۴

مجوز انتشار ماهنامه "پیام مرکز مالی ایران" صادر شد

مجوز انتشار ماهنامه پیام مرکز مالی ایران با مدیر مسئولی دکتر محمدرضا محسنی از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.

مجوز انتشار ماهنامه پیام مرکز مالی ایران با مدیر مسئولی دکتر محمدرضا محسنی از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، این نشریه تخصصی در زمینه اقتصادی به زبان های فارسی و انگلیسی، با گستره سراسری و به نام شرکت مرکز مالی ایران صادر شده است.

به گفته دکتر محسنی رویکرد اصلی این ماهنامه تخصصی، انتشار اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی با محوریت بازار سرمایه خواهد بود تا بتواند به وظایف و مسئولیت های خطیر خود در حوزه اطلاع رسانی و ارائه مهمترین دستاوردهای این بازار جامعه عمل بپوشاند.

این نشریه، نخستین ماهنامه بازار سرمایه خواهد بود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد.

دکتر محسنی که هم اکنون مدیرعاملی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) را برعهده دارد، پیش از این مدیریت اجرایی ماهنامه صنعت خودرو، جانشینی مدیر مسئولی ماهنامه صنعت و توسعه، عضویت در شورای نویسندگان ماهنامه صنعت و توسعه، عضویت در شورای فرهنگ و صنعت کشور، جانشینی مدیر مسئولی نشریه گسترش صنعت و دبیری سرویس اقتصادی روزنامه آفریش را در کارنامه سوابق مطبوعاتی خود دارد.

این استاد دانشگاه که راهنمایی و مشاوره بیش از 50 عنوان پایه نامه کارشناسی ارشد را در دانشگاه های مختلف برعهده داشته، هم اکنون عضو شورای نویسندگان ماهنامه صنعت و توسعه است.