۱۳۹۵/۰۲/۰۸

منطقه آزاد انزلی پیشرو در تامین مالی از طریق بازار سرمایه

قرارداد مشاور عرضه منطقه آزاد انزلی با شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان منعقد شد تا این منطقه برای نخستین بار بخشی از تامین مالی خود را از طریق بازار سرمایه انجام دهد.

قرارداد مشاور عرضه منطقه آزاد انزلی با شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان منعقد شد تا این منطقه برای نخستین بار بخشی از تامین مالی خود را از طریق بازار سرمایه انجام دهد.

به گزارش روابط عمومی سمات، در نشستی که با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شواری عالی مناطق آزاد انزلی، معاونان و مدیران این منطقه و مدیران شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه برگزار شد، قرارداد مشاور عرضه منطقه آزاد انزلی با شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امضا شد تا این منطقه پیشرو در تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه باشد.

این قرارداد در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان بورس و اوراق بهادار که اواخر اسفندماه سال 94 به امضای دکتر اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دکتر محمد فطانت رئیس سازمان بورس و ارواق بهادار رسید، صورت گرفت.