۱۳۹۵/۰۲/۰۷

فرآیند انتقال تسویه و پایاپای بورس کالا به سمات آغاز شد

فرآیند انتقال تسویه و پایاپای بورس کالای ایران به شرکت سپرده گذاری مرکزی با برگزاری نشستی با حضور اعضای هیات مدیره دو شرکت و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز شد.

فرآیند انتقال تسویه و پایاپای بورس کالای ایران به شرکت سپرده گذاری مرکزی با برگزاری نشستی با حضور اعضای هیات مدیره دو شرکت و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سمات و به نقل از بورس کالا، در راستای اجرای بند ج از ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، بررسی ها انتقال فرآیند تسویه و پایاپای معاملات بورس کالا به شرکت سپرده گذاری مرکزی از ماه ها پیش آغاز شد و از اواخر هفته گذشته این انتقال به مرحله اجرا درآمد.

مدیران و کارشناسان بورس کالا در نشست مذکور، توضیحات کاملی در خصوص فرآیند کار و سیستم تسویه و پایاپای معاملات بورس کالا ارائه کردند تا روند این انتقال به شرکت سپرده گذاری مرکزی تسریع یابد.

در پایان این نشست مقرر شد با توجه به لزوم اجرای بند ج ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم، فرآیند انتقال ظرف چند روز آینده صورت پذیرد اما به گونه ای برنامه ریزی شود که هیچ گونه خللی در فرآیندهای تسویه و پایاپای بورس کالا ایجاد نشود.

این انتقال شامل انتقال وظایف حوزه اتاق پایاپای بورس کالای ایران است که مطابق دستورالعمل های مربوطه به شرکت سپرده گذاری مرکزی منتقل می شود.