۱۳۹۵/۰۲/۰۵

افزایش ۲۴۷ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان نخستین ماه سال ۹۵ با افزایش ۲۴۷ میلیارد ریالی نسبت به پایان سال ۹۴ به رقم ۷۳۰۶ میلیارد ریال رسید.

 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از افزایش 247 میلیارد ریالی ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان نخستین ماه سال 95 با افزایش 247 میلیارد ریالی نسبت به پایان سال 94 به رقم 7306 میلیارد ریال رسید.

در حال حاضر 17 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 3397 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله توسعه یکم با 1300 میلیارد ریال، آرمان آتی با 479 میلیارد ریال، سپهر اندیشه نوین با 389 میلیارد ریال، صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم با 315 میلیارد ریال و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب با 217 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در پایان فروردین 1395

نام صندوق

ارزش صندوق

صندوق سرمايه گذاري ETFاعتمادآفرين پارسيان

3,397,710,703,560

صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام

1,300,000,000,000

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر-قابل معامله

479,935,446,354

صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ

389,590,353,628

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نسيم

315,358,400,000

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن شمال غرب

217,115,726,000

صندوق سرمايه گذاري اطلس -سهام

162,927,229,848

صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ

157,170,851,040

صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام

149,322,677,465

صندوق سرمايه گذاري آساس -سهام

141,899,057,360

صندوق ETFگنجينه آينده روشن

128,913,276,800

صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام

116,772,122,892

صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله )

81,562,000,000

صندوق سرمايه گذاري كاريس -سهام

76,645,333,500

صندوق سرمايه گذاري الماس -سهام

67,800,511,500

صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ

62,625,000,000

صندوق سرمايه گذاري سپهرخيرگان نفت -مختلطـ

60,806,983,500