۱۳۹۷/۰۷/۰۸

صدور ۵۳۴ هزار کد سهامدار جدید در نیمه نخست سال ۹۷

شرکت سپرده گذاری مرکزی در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ بیش از ۵۳۴ هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری به رقم ۱۰ میلیون و ۴۸۳ هزار کد برسد.

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: تعداد 534 هزار کد جدید سهامداری در نیمه نخست امسال در بازار سرمایه صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، فریبا اخوان افزود: شرکت سپرده گذاری مرکزی در 6 ماهه نخست سال 97 بیش از 534 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری به رقم 10 میلیون و 483 هزار کد برسد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 10 میلیون و 376 هزار سهامدار حقیقی و 106 هزار سهامدار حقوقی در بازار سرمایه ایران فعال هستند.

اخوان از صدور 115 کد سهامدار خارجی جدید در نیمه نخست سال 97 خبر داد، افزود: تعداد کدهای سهامداران خارجی بازار سرمایه ایران به رقم 1190 رسیده است.

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گفت: در نیمه نخست امسال 49 کد اوراق تسهیلات حق تقدم مسکن در بازار سرمایه فعال بود.

وی راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)، اجرای مصوبه کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم از ۰.۵ درصد ارزش فروش به ۰.۱ درصد، افزایش صدور کدهای اسناد خزانه اسلامی و امضای  تفاهم نامه با شرکت سپرده گذاری ملی روسیه و انجمن سرمایه گذاری ایران - سوییس را از مهم ترین اقدامات شرکت سپرده گذاری مرکزی در نیمه نخست امسال ذکر کرد.