۱۳۹۷/۰۶/۲۶

تامین مالی ۲ وزارتخانه از طریق انتشار صکوک

در جلسه شورای اقتصاد با انتشار صکوک برای تامین مالی وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو موافقت شد.

در جلسه شورای اقتصاد با انتشار صکوک برای تامین مالی وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو موافقت شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، در این جلسه که با حضور وزرای نیرو، راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی، نفت، سرپرست وزارت امور اقتصادی و داریی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، درخواست های زیر مطرح و به تصویب رسید.

- درخواست وزارت كشور برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) جهت خرید ۶۳۰ واگن مترو تهران

- درخواست وزارت راه و شهرسازی برای انتشار اوراق مشاركت و صكوك اسلامی برای تامین منابع ریالی خرید انواع هواپیما

- درخواست وزارت جهاد كشاورزی درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال ۱۳۹۷

- درخواست های وزارت نیرو در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط به شركت های تابع وزارت نیرو، اصلاح قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه بهبهان، سرمایه گذاری جهت احداث و توسعه نیروگاه در ۱۱ ساختگاه كشور، سرمایه گذاری برای آماده سازی ساختگاه ها و مدیریت بر اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه های سیكل تركیبی، اصلاح یكی از مصوبات شورا در خصوص استفاده از فاینانس برای طرح ساختمان سد مخزنی شفارود

- درخواست وزارت نفت در خصوص طرح توسعه و بهره برداری از میادین نفتی سپهر و جفیر و اخذ مجوز از محل منابع داخلی شركت ملی نفت ایران برای بلوك اكتشافی مهر