۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۹۶ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را بیش از ۹۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان مرداد ماه سال 97 به رقم 96 هزار و 342 میلیارد ریال رسید.

هم اکنون 37 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با 33 هزار و 863 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است

صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 10 هزار و 560 میلیارد ریال، آرمان آتی کوثربا 8 هزار و 230میلیارد ریال، امین یکم فردا با 5 هزار و 75میلیارد ریال،  پارند پایدار سپهر با 5 هزار و 42 میلیارد ریال، پشتوانه طلای لوتوس با 3 هزار و 60 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

همچنین صندوق های سرمایه گذاری سکه طلای کیان، سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان و توسعه اندوخته آینده در مکان های هفتم تا دهم جدول بزرگترین صندوق های ETF ایستاده اند.