۱۳۹۷/۰۵/۲۸

راه‌اندازی ۴ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از راه‌اندازی ۴ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از راه‌اندازی 4 باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، یکی از اولویت‌های مهم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به ذی‌نفعان بازار سرمایه است که در یک ماه اخیر 4 باجه جدید در استان تهران راه اندازی شد تا تعداد دفاتر پیشخوان دولت ارائه‌دهنده خدمات امور سهامداری به رقم 69 دفتر برسد.

بر اساس این گزارش، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای ارائه خدمات مطلوب به سهامداران، آذرماه سال ۹۱ با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت، مقدمات اجرای این طرح را فراهم کرد.

در فاز نخست این طرح، سه دفتر پیشخوان شهر تهران در اواخر سال ۹۱ به ارائه خدمات سهامداری شامل اصلاح مشخصات، مفقودی، چاپ مجدد گواهی‌نامه، امور قهری (انتقال سهام متوفی به وارث)، صدور شناسه کاربری اینترنتی برای سیستم وضعیت دارایی و... پرداختند

همچنین در فاز دوم این طرح که در سال ۹۲ به اجرا درآمد، دفاتر پیشخوان ارائه خدمات امور سهامداری وارد شهرهای بزرگ کشور (مشهد، تبریز و اصفهان) شد.

مهم‌ترین بخش این پروژه در فاز سوم اجرا شد، به‌طوری‌که هم اکنون 69 باجه پیشخوان در مراکز استان‌ها راه‌اندازی شده است و این موضوع نقش بسزایی در تسهیل ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران و کاهش هزینه آنان دارد.

در فاز چهارم این طرح بزرگ نیز باجه‌های پیشخوان خدمات سهامداری در شهرهای مهم راه‌اندازی می‌شود تا این گونه خدمات در اقصی نقاط کشور گسترش یابد.

درحال حاضر، استان تهران با 23 دفتر، مشهد، اصفهان و تبریز هر کدام با ۳ دفتر و قم، رشت، یزد، سنندج و کرمانشاه نیز هر کدام با ۲ دفتر، بیشترین ارائه خدمات به سهامداران را از طریق دفاتر پیشخوان دولت بر عهده دارند.