۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۹۱ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را بیش از ۹۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان تیرماه سال 97 به رقم 91 هزار و 953 میلیارد ریال رسید.

هم اکنون 36 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با 33 هزار و 531 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است

صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 10 هزار و 375 میلیارد ریال، آرمان آتی کوثربا 8 هزار و 119میلیارد ریال، امین یکم فردا با 5 هزار و 78 میلیارد ریال،  پارند پایدار سپهر با 5 هزار و 40 میلیارد ریال، پاداش سهامداری توسعه یکم با 5 هزار و 37 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

همچنین صندوق های سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس، سپهر اندیش نوین، سکه طلای کیان، سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان در مکان های هفتم تا دهم جدول بزرگترین صندوق های ETF ایستاده اند.