۱۳۹۷/۰۴/۲۴

گزارش تصویری همایش بزرگ ناشران اوراق بهادار

همایش بزرگ ناشران اوراق بهادار، امروز در مرکز همایش های صدا و سیما با معرفی سامانه سجام برگزار شد.