۱۳۹۷/۰۴/۱۰

خدمات تالار سعدی به ساختمان مرکزی سمات منتقل شد

شرکت سپرده گذاری مرکزی در راستای حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک، یکپارچه و کاهش مراجعات حضوری، ارائه خدمات احتمالی خود را از تالار سعدی به ساختمان مرکزی منتقل کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: خدمات دبیرخانه و امور حقوقی این شرکت از روز یکشنبه دهم تیرماه جاری به ساختمان مرکزی منتقل شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت سپرده گذاری مرکزی در راستای حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک، یکپارچه و کاهش مراجعات حضوری، ارائه خدمات احتمالی خود را از تالار سعدی به ساختمان مرکزی منتقل کرد.  

همچنین سهامداران می توانند برای دریافت خدماتی همچون اصلاح مشخصات، انتقال قهری سهام، گواهی نامه سهام المثنی و دریافت شناسه کاربری اینترنتی به دفاتر پیشخوان منتخب شرکت سپرده گذاری مرکزی در سراسر کشور مراجعه کنند.