۱۳۹۵/۰۱/۲۱

خانه دار شدن ۱۹۵۴ نفر از طریق بازار سرمایه

در دومین هفته معاملات فرابورس ایران در سال ۹۵ تعداد ۱۹۵۴ نفر با استفاده از ۸۳ هزار و ۹۱۶ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

در دومین هفته معاملات فرابورس ایران در سال 95 تعداد 1954 نفر با استفاده از 83 هزار و 916 اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

به گزارش روابط عمومی سمات، حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 19 فروردین ماه جاری، 165 هزار و 245 و ارزش معاملات این اوراق بالغ بر127 میلیارد ریال بود.

معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

براساس بخشنامه بانك مسكن، نرخ سود تسهيلات خريد خانه، فروش اقساطي و جعاله تعمير مسكن از 18.5به 17 درصد كاهش يافته و نرخ سود تسهيلات مشاركتي نيز 21درصد تعيين شده است.

براساس اطلاعيه فرابورس، سقف تسهيلات خريد و ساخت مسكن از محل اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسكن براي زوجيني كه تاريخ عقد آنها از اول فروردين‌ 85 و بعد از آن باشد (مشروط به استفاده نکردن از تسهيلات طرح 92) از 500 میلیون ريال به سقف‌هاي جديد افزايش پيدا كرده است، به‌طوريكه سقف تسهيلات براي هر پلاك ثبتي در تهران 100 ميليون تومان و در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر مبلغ  80 ميليون تومان است كه در اين صورت اوراق مورد نياز براي تهران 200 برگه و براي شهر‌هاي بالاي 200 هزار نفر 160 برگه و براي ساير مناطق شهري كه 60 ميليون تومان براي هر پلاك ثبتي است، 120برگه خواهد بود.

سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسكن از محل گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در تهران 60 ميليون تومان و در مراكز استان‌هاي بالاي 200 هزار نفر مبلغ 50 ميليون تومان است كه تعداد اوراق مورد نياز در تهران  120 ورقه و در مراكز استان‌ها 100 ورقه است.

استفاده از سقف‌هاي تسهيلاتي مذكور از محل گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادرشده از نمادهاي « آبان 94» و بعد از آن امكان پذير است. پرداخت تسهيلات از محل اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادر شده در نمادهاي مهر 94 و قبل از آن صرفا تا سقف‌ هاي تسهيلات قبلي (50 ميليون تومان براي زوجين و 35ميليون تومان براي ساير اشخاص) امكان پذير خواهد بود.

متقاضيان مي‌توانند از طريق خريد اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به تعداد مورد نياز در نمادهاي آبان 94 به بعد، خريد اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن قبلي در نمادهاي مهر 94 و قبل از آن تا سقف‌هاي تسهيلات قبلي 350 ميليون ريال براي هر يك از زوجين، خريد مابه‌التفاوت از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن جديد در نمادهاي « آبان 94»‌ و بعد از آن و همچنين پرداخت دو فقره تسهيلات براي خريد يك واحد مسكوني توسط زوجين مستلزم خريد 6 دانگ يك واحد مسكوني از سوي زوجين است، از اين مزايا بهره‌مند شوند.