۱۳۹۷/۰۳/۲۷

بزرگترین صنایع بورسی به لحاظ ارزش معاملات معرفی شدند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات را در پایان اردیبهشت سال ۹۷ معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد:  گروه اوراق مالی با 61 هزار و 700 میلیارد ریال درپایان اردیبهشت 97 در صدر بزرگترین صنعت بورسی از نظر ارزش معاملات ایستاد. گروه فلزات اساسی با  معامله با 17 هزار و 397میلیارد ریال و مخابرات  با 15 هزار 863 میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین گروه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، صنایع خودرو و ساخت قطعات، پیمانکاری صنعتی، فراورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای، سرمایه گذاریها، استخراج کانه های فلزی،محصولات شیمیایی،استخراج نفت و گازو فراورده های جنبی در مکان های سوم تا دهم بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات هستند.

بر اساس این گزارش، صنایع انتشار و چاپ ، محصولات چوبی ومنسوجات در رتبه های انتهایی این جدول ایستادند.