۱۳۹۷/۰۳/۰۱

پرداخت بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

مدیر مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق در سال ۹۶ به حساب ۱۰۱ هزار و ۶۲۴ سرمایه گذار واریز شد.

مدیر مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: بیش از 260 هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق در سال 96 به حساب 101 هزار و 624 سرمایه گذار واریز شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سید کیومرث بزرگی نهاد افزود: شرکت سپرده گذاری مرکزی سال گذشته سود انواع اوراق را در 395 نوبت سر رسید برای 119 نماد پرداخت کرد.

وی اظهار داشت : تسویه 12 نماد اسناد خزانه اسلامی به مبلغ 152 هزار و 330 میلیارد ریال در سال گذشته انجام شد.

مدیر مالی سمات افزود: سود اوراق صکوک 48 نماد به ارزش 29 هزار و 232 میلیارد ریال، اوراق مشارکت 36 نماد به مبلغ 34 هزار و 867 میلیارد ریال و 6 نماد اوراق گواهی سپرده به ارزش 28 هزار و 235 میلیارد ریال به حساب 3216 سرمایه گذار واریز شد.

بزرگی نهاد ادامه داد: شرکت سپرده گذاری مرکزی در سال گذشته سود 8 اوراق سلف به مبلغ 13 هزار و 958 میلیارد ریال، 6 صندوق سرمایه گذاری به مبلغ یک هزار و 427 میلیارد ریال و سود سهام سه شرکت به ارزش 113 میلیارد ریال را به حساب سرمایه گذاران واریز کرد.

هم اکنون سود بیش از 80 اوراق مختلف شامل اوراق اجاره، مرابحه، اسناد خزانه اسلامی، مشارکت، گواهی سپرده و صندوق های سرمایه گذاری که دارای سررسید ماهیانه و یا سه ماهه هستند، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت می شود.