۱۳۹۷/۰۲/۱۶

بزرگترین صنایع بورسی به لحاظ ارزش معاملات معرفی شدند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات را در پایان فروردین سال ۹۷ معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد:  گروه اوراق مالی با 40 هزار و 720 میلیارد ریال درپایان فروردین 97 در صدر بزرگترین صنعت بورسی از نظر ارزش معاملات ایستاد. صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با 5 هزار و 663میلیارد ریال و گروه فلزات اساسی  با 4 هزار 272 میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین صنایع خودرو و ساخت قطعات ،سرمایه گذاری ها، استخراج کانه های فلزی، واسطه گری های مالی و پولی،محصولات شیمیایی،استخراج نفت و گازو فراورده های نفتی و کک و سوخت هسته ای در مکان های سوم تا دهم بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات هستند.

بر اساس این گزارش، صنایع پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش،محصولات چوبی، انبارداری و حمایت از فعالیت های حمل و نقل  در رتبه های انتهایی این جدول ایستادند.