۱۳۹۶/۱۲/۲۲

مرحله دوم انتشار صکوک اجاره تامین اجتماعی با حجم ۲۰ هزار میلیارد ریال

موافقت اصولی انتشار بخش دوم صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(سهامی عام) به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سمات به نقل از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(سهامی عام) قصد دارد در مرحله دوم تامین مالی از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه، 20 هزار میلیارد ریال اوراق اجاره مبتنی بر سهام جهت تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منتشر کند که موافقت اصولی عرضه عمومی آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. سهام مبنای انتشار این اوراق عبارتند از: 15،186،028،854 سهم شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین اجتماعی(تاپیکو) با قیمت هر سهم 1،317 ریال.

این اوراق 3 ساله و با نرخ اجاره بهای 20 درصد است که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می شود. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی مرداد یکم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن 4 هزار میلیارد ریال از این اوراق، بانک توسعه تعاون بوده و 16 هزار میلیارد ریال مابقی از طریق توثیق سهام شرکت های پالایش نفت بندرعباس به تعداد ٤.٠٨١.١٢٠.٣٠٤، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به تعداد ٢.٤٦٠.٣٠٥.١٦٣ و سهام شرکت پالایش نفت لاوان به تعداد ٥٨٦.٧٦٤.١٢٣ سهم ضمانت شده است. ضمناً، تضامین بانی می تواند از ابتدای سال ١٣٩٧ با تضمین دولت طبق قوانین حاکم تعویض شود. مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق بر عهده شرکت های تامین سرمایه امین به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال، سپهر به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال، کاردان به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال و نوین به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است که پذیره نویسی صکوک اجاره مرحله اول شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(سهامی عام) از امروز با نماد "تامین97" در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز شده است.