۱۳۹۶/۱۲/۰۸

آشنایی با خدمات سمات/ ممنوع المعامله S چیست؟

سهامداران برای رفع ممنوع المعامله خود باید به شرکت سپرده گذاری مرکزی مراجعه کرده و فرم مربوطه را تکمیل و مدارک لازم را به این شرکت ارائه دهند.

ممنوع المعامله بودن، به حالتی گفته می شود که یک سهامدار امکان معامله را به دلایل مختلف در بازار سهام از دست می دهد.

به گزارش روابط عمومی سمات، ممنوع المعامله s یکی از این ممنوعیت هاست که در آن، کلیه کدهای سهامداری که در طول مدت 2 سال با ارزش دارایی بیش از پنجاه میلیون تومان اقدام به معامله سهام نکرده باشند، ممنوع المعامله s می شوند.

بدین ترتیب، سهامدارانی که مشمول ممنوع المعامله s می شوند، اجازه فروش ندارند اما خرید برای این کدها بلا مانع است.

برای رفع انسداد این کدها می بایست، با مراجعه حضوری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی جهت احراز هویت و تکمیل فرم های مربوطه اقدام کنید.

از طرفی، مراجعه به تارنمای این شرکت ،دریافت فرم رفع ممنوع المعامله S ، تکمیل آن و گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی و ارسال آن به همراه تصویر شناسنامه وکارت ملی الزامی است.

برنامه ممنوع المعامله S ، طی دستور سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1391، مبنی بر محفاظت از دارایی راکد سهامداران تهیه و اجرا شده است و در بازه های زمانی یک ماهه در انتهای هر ماه اجرا می شود.

سهامداران برای رفع ممنوع المعامله خود باید به شرکت سپرده گذاری مرکزی مراجعه کرده و فرم مربوطه را تکمیل و مدارک لازم را به این شرکت ارائه دهند.

چنانچه درخواست تکمیل شده تا قبل از ساعت 12 روز کاری به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شود، رفع ممنوعیت حداکثر تا پایان ساعت کاری روز بعد صورت می گیرد، در غیر اینصورت تا دو روز کاری بعد، رفع ممنوعیت اعمال می شود.