۱۳۹۶/۱۰/۱۳

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در آذر ماه گذشته ۱۹ کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، فهرست کوچکترین سهامداران بازار سرمایه را تا پایان آذر 96 منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته 19 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است.

تهرانی ها با گرفتن 10 کد سهامداری برای نوزادان خود از شرکت سپرده گذاری مرکزی پیشتاز در این زمینه بودند.

بر اساس این گزارش، والدینی از استان های اهواز، کرمان، زنجان، همدان، تبریز، قزوین، اردبیل، قائم شهر و اصفهان نیز اقدام به دریافت کد سهامداری برای نوزادان خود کردند تا دررتبه های بعدی کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند.