۱۳۹۶/۰۹/۲۹

بزرگترین صنایع از لحاظ ارزش معاملات در آبان ۹۶

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات را در پایان آبان سال ۹۶ معرفی کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین صنایع  بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات را در پایان آبان سال ۹۶ معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد:  گروه اوراق مالی با 73 هزار و 863 میلیارد ریال درپایان آبان 96 در صدر بزرگترین صنعت بورسی از نظر ارزش معاملات ایستاد وگروه  فلزات اساسی با 8 هزار و 278میلیارد ریال و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله  با 7 هزار و731 میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین صنایع پیمانکاری صنعتی، فراورده های نفتی، کوک و سوخت هسته ای ، خودرو و ساخت خدمات، واسطه گری های مالی و پولی،محصولات شیمیاییف اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و سرمایه گذاری ها در مکان های سوم تا دهم بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات هستند.

بر اساس این گزارش، صنایع محصولات چوبی، منسوجات ،ابزار پزشکی و اپتیکی در رتبه های انتهایی این جدول ایستادند.