۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۷۷ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF

درحال حاضر ۲۹ صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با ۳۰ هزار میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را حدود 77 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان آبان ماه امسال به رقم 77 هزار میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 29 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با 30 هزار میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 9 هزار و 143 میلیارد ریال، صندوق های قابل معامله آرمان آتی کوثر7 هزار و 187 میلیارد ریال، امین یکم فردا با 5 هزار و 86 میلیارد ریال، پایدار سپهر با 5 هزار و 56 میلیار دریال و صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم با 5 هزار و 31 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

همچنین صندوق های سرمایه گذاری سپهر اندیش نوین، توسعه اندوخته آینده، جارت شاخصی کاردان و با درآمد ثابت کیان در مکان های هفتم تا دهم جدول بزرگترین صندوق های ETF ایستاده اند.