۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۳۹ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را حدود از 39 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله درمهرماه امسال به رقم 39 هزار میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 20 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند.براساس این گزارش ،صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 9،012میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله آرمان آتی کوثر7،057میلیارد ریال، امین یکم فردا با 5،094 ، پایدارسپهر با 5،069 میلیارد ریال ، صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم با 5،021 و صندوق توسعه اندوخته آینده با 1،252میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.