۱۳۹۶/۰۸/۲۱

دو عضو جدید حقوقی هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی انتخاب شدند

شرکت های سرمایه گذاری صبا تامین و بانک ملی ایران به عنوان اعضای جدید حقوقی هیات مدیره این شرکت برگزیده شدند.

دو عضو جدید حقوقی هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در مجمع عادی به طور فوق العاده این شرکت انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی سمات، در این مجمع که عصرشنبه با حضور بیش از 86 درصد سهامداران و در محل سالن اجتماعات شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شد، شرکت های سرمایه گذاری صبا تامین و بانک ملی ایران به عنوان اعضای جدید حقوقی هیات مدیره این شرکت برگزیده شدند.

ریاست این مجمع بر عهده مرتضی اثباتی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار بود که در نهایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و کارگزاری سپهر باستان به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی انتخاب شدند.

در مجموع، نماینده بورس کالای ایران از هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی خارج و سرمایه گذاری صبا تامین جایگزین نماینده بورس کالا شد تا تغییرات اندکی در هیات مدیره سمات ایجاد شود.

نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، بانک ملی ایران، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اعضای هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند.