۱۳۹۶/۰۸/۲۰

اوراق مرابحه گندم در ۲ دقیقه به فروش رفت

اوراق مرابحه ۲۰ هزار میلیارد ریالی گندم روز شنبه در ظرف ۲ دقیقه در شرکت فرابورس ایران به فروش رفت.

اوراق مرابحه 20 هزار میلیارد ریالی دولت روز شنبه در ظرف 2 دقیقه در بخش بازارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران به فروش رفت.

به گزارش روابط عمومی سمات، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای خرید گندم مورد نیاز شرکت مادر تخصص بازرگانی دولتی ایران (به نمایندگی از طرف وزارت جهاد کشاورزی) صکوک مرابحه به ارزش 20 هزار میلیارد ریال روز شنبه در بازار سرمایه منتشر کرد که با استقبال سرمایه گذاران تمام اوراق به فروش رفت.

سود سالیانه این اوراق 17 درصد است که هر 6 ماه یک بار از سوی عامل پرداخت یعنی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می شود و سازمان برنامه و بودجه کل کشور بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضمانت کرده است.