۱۳۹۴/۱۲/۱۹

درج نماد شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات ) از درج نماد شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ، در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات ) از درج نماد شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ، در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با نماد "گوهران" در گروه سرمایه گذاری ها و در بازار اول معاملات فرابورس پذیرفته شده ا ست.

این شرکت با موضوع سرمایه گذاری و خرید سهام ، اجرای طرح های تولیدی ،عملات بازرگانی مجاز در اسفند 83 با سرمایه 500 میلیون ریال تاسیس شد و پس از دو مرحله افزایش سرمایه ،در حال حاضر دارای سرمایه اسمی 200 میلیارد تومانی است. ارزش سبد سهام این شرکت با وابستگی 99 درصدی به سرمایه گذاری امید حدود 427 میلیارد تومان بوده که عمده آن مربوط به شرکت های بورسی مخصوصا" شرکت های فولادی است.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با نماد "ذگوهران"در سامانه جدید پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای معاملات سهام این شرکت در بازار اول فرابورس مهیا شود.