۱۳۹۴/۱۲/۱۰

افزایش ۴۰ درصدی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان بهمن ماه امسال با رشدی ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل (دی ماه ۹۴) به رقم ۱۷ هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال رسید.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد : ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه 40 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان بهمن ماه امسال با رشدی 40 درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل (دی ماه 94) به رقم 17 هزار و 974 میلیارد ریال رسید.

ارزش صندوق های قابل معامله در پایان دی ماه امسال معادل 12 هزار و 737 میلیارد ریال بود که رونق بازار سهام در بهمن ماه باعث شد این صندوق ها نیز رشد چشمگیری را تجربه کنند.

در حال حاضر 17 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 6199 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله سپهر اندیشه نوین با 1420 میلیارد ریال، توسعه یکم با 1198 میلیارد ریال، تجارت شاخصی کاردان با 1167 میلیارد ریال، اطلس با 1087 میلیارد ریال و آرمان آتی کوثر با 1000 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در پایان بهمن ماه 1394

نماد

نام صندوق

ارزش صندوق

ذژصغرب

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن شمال غرب

209,581,872,400

ذژنسيم

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نسيم

315,358,400,000

ذژآكورد

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر-قابل معامله

1,000,000,000,000

ذژاعتماد

صندوق سرمايه گذاري ETFاعتمادآفرين پارسيان

6,199,500,000,000

ذژصايند

صندوق ETFگنجينه آينده روشن

590,350,000,000

ذژآساس

صندوق سرمايه گذاري آساس -سهام

455,000,000,000

ذژاطلس

صندوق سرمايه گذاري اطلس -سهام

1,087,900,000,000

ذژالماس

صندوق سرمايه گذاري الماس -سهام

690,000,000,000

ذژكاريس

صندوق سرمايه گذاري كاريس -سهام

546,250,000,000

ذژآگاس

صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله )

675,100,000,000

سپاس

صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام

1,198,400,000,000

كاردان

صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام

1,167,800,000,000

فيروزه

صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام

580,000,000,000

ذژآسام

صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ

635,000,000,000

ذژثروتم

صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ

607,500,000,000

صنوين

صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ

1,420,000,000,000

ذژسخنم

صندوق سرمايه گذاري سپهرخيرگان نفت -مختلطـ

596,350,000,000