۱۳۹۴/۱۱/۰۷

درج نماد شرکت سرمایه گذاری سبحان در سامانه پس از معاملات

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی از درج نماد شرکت سرمایه گذاری سبحان در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت سرمایه گذاری سبحان در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت سرمایه‏ گذاری سبحان در حال حاضر تنها هلدینگی از سازمان اقتصادی کوثر است که به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. این شرکت در سال 1362 با نام شرکت بهدوش آغاز به کار کرد و در سال 1367 به شرکت توسعه و گسترش کشاورزی سبحان تغییر نام داد. فعالیت نوین این شرکت از آذرماه سال 1382 تحت نام شرکت سرمایه‏ گذاری سبحان در امور اقتصادی و سرمایه‏ گذاری آغاز و از سهامی‏ خاص به سهامی‏ عام تغییر یافت و اساسنامه آن طبق اساسنامه بورس تنظیم شد.

درحال حاضر،سرمایه شرکت سرمایه گذاری سبحان بالغ بر 130 میلیارد تومان است که در آینده ای نزدیک برنامه افزایش 20 میلیاردتومانی سرمایه فعلی را نیز در دستور کار دارد. این در حالی است که با توجه به برنامه راهبردی این مجموعه باید در چشم انداز 5 ساله سرمایه خود را به مبلغ 500 میلیارد تومان افزایش دهد.
شرکت سرمایه گذاری سبحان در پایان سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 94 حدود 35 میلیارد تومان سود خالص محقق کرد و به نظر می‌رسد، در عملکرد 4 ماهه نیز حدود 10 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده باشد.

بر اساس این گزارش، امروز 10 درصد از کل سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان برای نخستین بار از طریق بازار دوم فرابورس ایران عرضه و کشف قیمت می شود.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد شرکت سرمایه گذاری سبحان  با نماد "ذسبحان"در سامانه جدید پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای معاملات سهام این شرکت در بازار فرابورس مهیا شود.