۱۳۹۴/۱۱/۰۶

معرفی شرکت های بزرگ تالار شیشه ای / تغییر در بزرگان بورسی

شرکت ارتباطات سیار در پایان دی ماه امسال و مخابرات با پشت سر گذاشتن صنایع پتروشیمی خلیج فارس در صدر بزرگترین شرکت بورسی ایستادند تا صدر جدول بزرگان تالار شیشه ای تغییر کند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی 20 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را درپایان دی ماه 94 اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت ارتباطات سیار در پایان دی ماه امسال با ارزش بازار 129 هزار و 796 میلیارد ریال و مخابرات ایران با ارزش 128 هزار و 904 میلیارد ریال با پشت سر گذاشتن صنایع پتروشیمی خلیج فارس در صدر بزرگترین شرکت بورسی ایستادند تا صدر جدول بزرگان تالار شیشه ای تغییر کند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز با ارزش بازار 128 هزار و 181 میلیارد ریال در رتبه سوم قرار گرفت و سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین با 100 هزار و 572 میلیارد ریال، کشتیرانی جمهوری اسلامی با 98 هزار و 194 میلیارد ریال، گسترش نفت و گاز پارسیان با 88 هزار و 560 میلیارد ریال، پتروشیمی جم با 87 هزار و 360 میلیارد ریال و سرمایه گذاری غدیر با 83 هزار و 592 میلیارد ریال در رتبه های بعدی ایستادند.

بر اساس این گزارش، پتروشیمی مارون با ارزش بازار 138 هزار میلیارد ریال همچنان درصدر بزرگترین شرکت های فرابورسی قرار دارد و هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 54 هزار و 934 میلیارد ریال و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با 31 هزار و 120 میلیارد ریال در رده های بعدی قرار گرفتند.

پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی امیر کبیر، مشارکت مسکن مهر، فولاد هرمزگان جنوب، سرمایه گذاری پارس آریان، ذوب آهن اصفهان و بانکشهر نیز در مکان های سوم تا دهم برترین شرکت های فرابورسی ایستادند.

 اسامی 20 شرکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

بیست نماد بزرگ بورسی از منظر ارزش سرمایه در تاریخ 94/10/30

 

نماد

نام نماد

ارزش سرمایه(ریال)

 

همراه

ارتباطات سيارايران (سهامي عام )

129,796,000,000,000

 

اخابر

مخابرات ايران

128,904,972,382,120

 

فارس

صنايع پتروشيمي خليج فارس (سهامي عام )

128,181,922,683,740

 

تاپيكو

سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين

100,572,000,000,000

 

حكشتي

كشتيراني جمهوري اسـلامي ايران

98,194,070,000,000

 

پارسان

گسترش نفت وگازپارسيان

88,560,000,000,000

 

جم

پتروشيمي جم

87,360,000,000,000

 

وغدير

سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )

83,592,000,000,000

 

وبملت

بانك ملت

82,760,000,000,000

 

رمپنا

گروه مپنا(سهامي عام )

78,000,000,000,000

 

شپديس

پتروشيمي پرديس (سهامي عام )

54,996,000,000,000

 

واميد

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

53,310,000,000,000

 

فملي

ملي صنايع مس ايران (سهامي عام )

53,295,200,000,000

 

وبصادر

بانك صادرات ايران

52,655,800,000,000

 

وپاسار

بانك پاسارگاد

52,626,000,000,000

 

فولاد

فولادمباركه اصفهان

51,950,000,000,000

 

وتجارت

بانك تجارت

47,482,300,000,000

 

مبين

پتروشيمي مبين

47,245,380,000,000

 

رانفور

خدمات انفورماتيك

45,077,200,000,000

 

شبندر

پالايش نفت بندرعباس

43,194,000,000,000

 

بیست نماد بزرگ فرابورسی از لحاظ ارزش سرمایه در تاریخ 94/10/30

نماد

نام نماد

ارزش سرمایه(ریال)

ذمارون

پتروشيمي مارون

138,000,000,000,000

ذميدكو

هلدينگ توسعه معادن وصنايع معدني خاورميانه

54,934,000,000,000

ذپترول

گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان

31,120,000,000,000

ذزاگرس

پتروشيمي زاگرس

26,400,000,000,000

ذشكبير

پتروشيمي اميركبير

24,480,000,000,000

ذمسكن 1

مشاركت مسكن مهر20درصد

20,000,000,000,000

ذهرمز

فولادهرمزگان جنوب

19,920,000,000,000

ذآريان

سرمايه گذاري پارس آريان

15,956,250,000,000

ذوب

ذوب آهن اصفهان

14,989,312,668,000

ذوشهر

بانك شهر

13,859,828,199,860

ذومهر

بانك مهراقتصاد

13,800,000,000,000

ذشتران

پالايش نفت تهران

13,411,020,488,000

ذخراسان

پتروشيمي خراسان (سهامي عام )

12,350,392,800,000

ذژاعتماد

صندوق سرمايه گذاري ETFاعتمادآفرين پارسيان

12,152,000,000,000

ذژآسام

صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ

11,700,000,000,000

ذژصايند

صندوق ETFگنجينه آينده روشن

11,558,000,000,000

ذژالماس

صندوق سرمايه گذاري الماس -سهام

11,400,000,000,000

ذژثروتم

صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ

11,310,000,000,000

ذژسخنم

صندوق سرمايه گذاري سپهرخيرگان نفت -مختلطـ

11,000,000,000,000

ذژآگاس

صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله )

10,000,000,000,000