۱۳۹۴/۱۰/۲۷

گزارش تصویری نشست مطبوعاتی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی

نشست مطبوعاتی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با حضور نمایندگان رسانه ها در محل این شرکت برگزار شد.