۱۳۹۴/۱۰/۲۳

صدور ۱۷۰ هزار کد سهامدار جدید در آذر ماه

شرکت سپرده گذاری مرکزی ماه گذشته، ۱۷۱ هزار کد سهامداری جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداران بازار سرمایه ایران به رقم ۸ میلیون و ۷۳۶ هزار کد برسد.

مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از صدور 170 هزار کد سهامداری جدید در آذرماه امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مطهره مروج افزود : شرکت سپرده گذاری مرکزی ماه گذشته، 171 هزار کد سهامداری جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداران بازار سرمایه ایران به رقم 8 میلیون و 736 هزار کد برسد.

وی اظهار داشت : در حال حاضر بیش از 4 میلیون و 444 هزار مرد و 2 میلیون و 42 هزار زن در بازار سرمایه کد سهامداری دریافت کرده اند، ضمن اینکه بیش از 35 هزار کد حقوقی و 504 کد سهامدار خارجی نیز صادر شده است.

مدیر امور ناشران سمات درباره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گفت: 20 هزار نفر در آذر ماه با خرید اوراق تسهیلات حق مسکن وارد فرآیند دریافت این تسهیلات شدند.

مروج اظهار با بیان اینکه 6334 نماد در بازار سرمایه ایران وجود دارد، اظهار داشت : در مجموع 403 نماد در بورس تهران، 466 نماد در فرابورس، 40 نماد در بورس کالا و 5435 نماد در بورس انرژی در پایان آذرماه امسال فعال بودند.