۱۳۹۴/۱۰/۱۵

سمات برای نخستین بار منتشر کرد؛ معرفی ۲۰ شرکت بزرگ بورس و فرابورس

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، برای نخستین بار اسامی ۲۰ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را اعلام کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، برای نخستین بار اسامی 20 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پایان آذر ماه امسال با ارزش 128 هزار و 504 میلیارد ریال در صدر بزرگترین شرکت بورس تهران ایستاد و شرکت ارتباطات سیار با 114 هزار و 220 میلیارد ریال و مخابرات ایران با 105 هزار و 509 میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین شرکت های سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پتروشیمی جم، گسترش نفت و گاز پارسیان، بانک ملت، سرمایه گذاری غدیر، گروه مپنا، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، بانک پاسارگاد، خدمات انفورماتیک، پتروشیمی مبین، پالایش نفت اصفهان، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و بانک تجارت در مکان های سوم تا بیستم بزرگترین شرکت های بورسی ایستاده اند.

بر اساس این گزارش، پتروشیمی مارون با ارزش 132 هزار میلیارد ریال در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی قرار دارد و هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 58 هزار و 146 میلیارد ریال و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با 28 هزار و 440 میلیارد ریال در رده های بعدی قرار گرفتند.

پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی امیر کبیر، مشارکت مسکن مهر، سرمایه گذاری پارس آریان و فولاد هرمزگان جنوب، ذوب آهن اصفهان و بانک مهر اقتصاد نیز در مکان های سوم تا دهم برترین شرکت های فرابورسی ایستادند.

 اسامی 20 شرکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

ارزش 20 نماد بزرگ بورسی در پایان آذر ماه 1394

 

نماد

نام

ارزش (ریال)

 

فارس

صنايع پتروشيمي خليج فارس (سهامي عام )

128,504,174,664,960

 

همراه

ارتباطات سيارايران (سهامي عام )

114,220,000,000,000

 

اخابر

مخابرات ايران

105,509,407,999,600

 

تاپيكو

سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين

94,960,500,000,000

 

حكشتي

كشتيراني جمهوري اسـلامي ايران

80,965,027,000,000

 

جم

پتروشيمي جم

80,160,000,000,000

 

پارسان

گسترش نفت وگازپارسيان

77,100,000,000,000

 

وبملت

بانك ملت

75,920,000,000,000

 

وغدير

سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )

69,984,000,000,000

 

رمپنا

گروه مپنا(سهامي عام )

63,300,000,000,000

 

واميد

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

59,100,000,000,000

 

فولاد

فولادمباركه اصفهان

55,000,000,000,000

 

فملي

ملي صنايع مس ايران (سهامي عام )

51,646,000,000,000

 

وبصادر

بانك صادرات ايران

49,476,800,000,000

 

وپاسار

بانك پاسارگاد

47,880,000,000,000

 

رانفور

خدمات انفورماتيك

44,492,000,000,000

 

مبين

پتروشيمي مبين

44,181,200,000,000

 

شپنا

پالايش نفت اصفهان

40,220,000,000,000

 

وصندوق

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (هلدينگ )

39,816,000,000,000

 

وتجارت

بانك تجارت

39,393,400,000,000

 

ارزش 20 نماد بزرگ فرابورسی در پایان آذر ماه 1394

نماد

نام

ارزش (ریال)

ذمارون

پتروشيمي مارون

132,000,000,000,000

ذميدكو

هلدينگ توسعه معادن وصنايع معدني خاورميانه

58,146,000,000,000

ذپترول

گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان

28,440,000,000,000

ذزاگرس

پتروشيمي زاگرس

24,960,000,000,000

ذشكبير

پتروشيمي اميركبير

24,480,000,000,000

ذمسكن 1

مشاركت مسكن مهر20درصد

20,000,000,000,000

ذآريان

سرمايه گذاري پارس آريان

18,687,500,000,000

ذهرمز

فولادهرمزگان جنوب

16,185,000,000,000

ذوب

ذوب آهن اصفهان

15,351,259,325,600

ذومهر

بانك مهراقتصاد

13,800,000,000,000

ذوشهر

بانك شهر

13,081,186,166,160

ذشتران

پالايش نفت تهران

12,181,799,620,000

ذخراسان

پتروشيمي خراسان (سهامي عام )

11,956,612,160,000

ذژاعتماد

صندوق سرمايه گذاري ETFاعتمادآفرين پارسيان

11,901,000,000,000

ذژصايند

صندوق ETFگنجينه آينده روشن

11,310,000,000,000

ذژالماس

صندوق سرمايه گذاري الماس –سهام

11,200,000,000,000

ذژثروتم

صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ

11,110,000,000,000

ذژآسام

صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ

10,996,000,000,000

ذژسخنم

صندوق سرمايه گذاري سپهرخيرگان نفت -مختلطـ

10,565,000,000,000

ذژآگاس

صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله )

10,000,000,000,000