اطلاعات دفاتر پیشخوان

استانشهرکدنام خانوادگی، نامتلفنآدرس
خوزستاناهواز1156-21-72دانشیار، الهام2925900اهواز، خیابان نادری، بین محمدیان و قنادان، کوچه کسری
زنجانزنجان1002-22-72ریاحی، حسن3263028زنجان، خیابان سعدی، ابتدای خیابان هفتم تیر، پلاک 4/4
سمنانسمنان72-23-1027کریم، منصوره33348004ميدان مشاهير باغ فردوس جنب نانوايي سنتي
سمنانشاهرود72-23-1038تقی زاده32391366-7میدان 7تیر-100 متر بالاتر از استخر ذوب آهن-پلاک 8
فارسشیراز1149-25-72صدیقی، اختر0711-2345261خیابان هدایت غربی، حد فاصل 20 متری سینما سعدی و باغ شاه
قزوینقزوین72-26-1006پیرورام، رضا33688399خيابان بابائي رو به روي اداره استاندارد
قمقم72-27-1020بی تا، ابوالفضل0253-2937785بلوار امین، امین 31، پلاک 15
قمقم72-27-1058حاج علیاکبری، علیاصغر37714000خیابان عمار یاسر، جنب پاساژ الزهرا
کردستانسنندج72281124حیدری، رویا2256753خیابان حافظ، روبروی بانک صادرات
کرمانکرمان1027-29-72خانم مهدی پور2454634بلوار شهید صدوقی - صدوقی 3